Ösztönzés a gyermekvállalásra

Képtalálat a következőre: „gyermekvállalás kép”

Sajnos a mai fiatal családosodni vágyó nemzedék családalapítási és gyermekvállalási felfogását a pénzhelyzet alakulása teszi függővé. A mai politikai és gazdasági helyzet persze csak tűzoltásra elegendő, de jelenleg a népesedésfogyás megakadályozása hazánkban a cél a politikai elit számára. Legalábbis ennek látszatát keltik ilyen-olyan intézkedés-csomagokkal. Ez a nemzet regenerálódásához is kevés, de nézzük a részleteket. Most egy kis koncot odadob az ebeknek, hátha még szükségük lehet rájuk. Azért is kevés, mert mindezzel párhuzamosan tovább folyik az elvándorlást “elősegítő” helyzetkialakítás is.

A napokban bejelentett megnövekedett családi kedvezményeket a háztartások jelentős része igénybe veheti majd. A 130 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkező két gyermekes családok 2015-ben 20 ezer forinttal költhetnek többet, mint 2014-ben. Két gyereknek áll a zászló – mondhatnánk.

2015. január 1-jétől a két gyermekes családok gyermekeik után 20-20 ezer forint adókedvezményt kaphatnak a korábbi 10-10 ezer forintos összeggel szemben. A kétgyermekes családok adókedvezményének megkétszerezése háromszázezer szülőt érinthet, mintegy 55-60 milliárd forinttal csökkentve a két gyermeket nevelők adóterheit – a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint.A változtatások egyik hatása, hogy 2014-ről 2015-re 125 ezer forintról 250 ezer forintra emelkedhet a negatív átlagos adóterhelési szint határa a két gyermekkel rendelkező munkavállalók esetében. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a nemzetgazdasági átlagfizetést megkereső egyedülálló kétgyermekes anyuka 2015-ben teljes mértékben mentesülhet a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége alól, míg 2014-ben még a teljes szja-tehernek a felét tudta csak “megspórolni” a gyerekek után járó kedvezmény segítségével. A 2015. január 1-jétől hatályba lépő adóváltoztatásoknak köszönhetően tulajdonképpen a legtöbb család teljes mértékben igénybe tudja venni a gyermekenkénti maximális 20-20 ezer forintos kedvezményt. Ennek az egyik fő oka az, hogy az egykulcsos adó már az első forint megszerzett jövedelmet is terheli, így már az alacsony jövedelműeknél is elég sok elengedhető adó képződik. Ráadásul az idéntől a munkavállalói járulékból is levonható az adókedvezmény, így pedig már tényleg csak a legkisebb családi jövedelműeknél nem képződik 40 ezer forintnyi közteher. Ez a határ a bruttó havi 130 ezer forint: ez alatti jövedelemmel rendelkező családok a teljes adókedvezménynek csak kisebb-nagyobb részéhez jutnak hozzá. Praktikusan ilyen háztartás lehet, amelyben egy éppen a minimálbér felett kereső aktív munkavállaló és egy inaktív státuszú személy (például az első gyerekével otthon maradó kismama) található.

Képtalálat a következőre: „gyermekvállalás kép”

Sok jó ember… – Ahol egy éhes szájnak jut, ott kettőnek is akad

Sajnos két utód is még csak minket helyettesít és még nem gyarapítja a nemzettestet

A 130 ezer forint alatti bruttó családi jövedelemmel rendelkezők esetében a skála úgy írható le, hogy a 70 és 120 ezer forint keresők között várható a legdifferenciáltabb emelkedés: míg a 70 ezer forintot keresők nettó fizetése mindössze 3100 forinttal növekedhet, addig a 120 ezer forint munkajövedelemre szert tevők már 19600 forinttal kaphatnak többet kézhez két gyermekük után.

Összességében tehát az mondható el, hogy az adókedvezmény hatására 2014-ről 2015-re a legalább havi bruttó 130 ezer forintos jövedelemmel rendelkező családok nettó keresete 20 ezer forinttal emelkedhet havonta, itt már csak annyit változik a helyzet, hogy ehhez a járulékból való leírás lehetőségét is igénybe kell-e venni, vagy kellően magas a jövedelem ahhoz, hogy egyszerűen az adóból is leírható a kedvezmény. Ahogy a táblázatunkból látszik, például a 150, illetve a 200 ezer forintos havi bruttó keresetből élő háztartások a megemelkedett családi adókedvezményt még járulékengedmény formájában érvényesíthetik jövő év január 1-jétől. A 300, illetve a 600 ezer forintot kereső családok – a nominálisan magasabb adóteher miatt – adóalap-csökkentő tételként vehetik igénybe jövőre is az engedményeket. A reformokból kiolvasható a gyermekvállalást ösztönző szándék. Míg 2014-ben a második gyermek után járó pótlólagos adókedvezmény 10 ezer forint volt, addig 2015-re a pótlólagos közteherengedmény 30 ezer forint lehet.A nagy átváltozásA hazai személyi jövedelemadó- és járulékrendszer az utóbbi években jelentős átalakításokon ment keresztül. Magyarországon a rendszerváltást követően 2010. december 31-ig progresszív (két- vagy háromkulcsos) adórendszer működött, 2011. január 1-jétől részben, 2013. január 1-jétől teljes mértékben lineárissá vált az adórendszer a szuperbruttó kivezetésével (A szuperbruttósítás idején a munkaadói járulékok is adóalapot képeztek.).Az adóreform jelentős jövedelemátrendeződést hajtott végre: a magasabb jövedelműek – különös tekintettel a legjobban kereső 10-20 százalék – átlagos adóterhelése csökkent, míg az alacsonyabb jövedelműek adófizetési kötelezettsége nőtt 2010-ről 2011-re bekövetkezően. Az engedmények és a kedvezményezettek köre is módosult: kivezették az adójóváírás rendszerét, illetve megszűnt a minimálbér adómentessége is. Ezt kompenzálandó megemelték a minimálbér mértékét, illetve kötelezővé tették a munkaadók számára az adóváltoztatások miatt rosszabbul járó munkavállalók bérkompenzációját.A változtatások egyik központi és új eleme, hogy a gyermekvállalást – a szociális rendszer mellett – a közteherviselésben is figyelembe veszi az állam. 2011. január 1-jétől az egy és két gyermekes családok havi 10-10, a háromgyermeket nevelő élet- és házastársak gyermekenként havi 33-33 ezer forintos adókedvezményben részesülnek. Az adókedvezmény a gyakorlatban az adóalap-csökkentésén keresztül realizálódik, 2014. január 1-jétől azonban a járulékalap is mérsékelhető vele. A reformok következtében az átlagadókulcs jelentős mértékben csökkent a két gyermeket nevelők esetében: a bruttó 350 ezer forintot keresők adóterhe átlagosan 10, a 800 ezer forintot kézhez kapó munkavállalók átlagos közterhe 20 százalékponttal csökkent.

Bíró Dalma összeállítása

Róla andre

blog.hu/user/869474 blog.hu/user/870746 http://blogger.hu/user/170038 https://www.blogger.com/profile/04913511731763672942 https://plus.google.com/116812610149169792129 https://twitter.com/andrelowoa https://twitter.com/andre_lowoa