Keresztény tanácsok kezdőknek és haladóknak

Minden nap olvass el egy fejezetet az Evangéliumból, és elmélkedj rajta! Ez napi 5-10 perc. Napjában többször is gondolj arra, hogy Jézus veled van. Állandóan az Ő jelenlétében élsz. Ő hallja minden szavadat, látja minden cselekedetedet. Belelát még a gondolataidba is. Az Evangéliumban ezt mondta: “Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nálam nélkül semmit sem tehettek.”

Amikor van egy szabad perced a nap folyamán bármikor, gondolj gyakran Őrá! Szólítsd meg! Ő élő, eleven Személy. Isten-Ember. Ő a te személyes Barátod, ha elfogadod. Mondd Neki: Jézusom kérlek, add, hogy megismerjelek, és megszeresselek! Úgy akarlak szeretni, ahogy Te szeretsz engem. Kérem kegyelmedet, hogy mindig megtartsam törvényeidet, és ezzel örömet szerezzek Neked! Mondj Neki bármit, ami eszedbe jut!

Kérd meg a Szentlelket, hogy Ő irányítsa gondolataidat. Akkor mindig tiszták és szentek lesznek, és az üdvösségre vezetnek. Csak ennyit mondj: Jöjj Szentlélek, jöjj! Vezess engem az örök életre! Ő jön, és megteszi mindazt, ami a lelked javára válik.

Szemléld az Úr Jézust a kereszten! Mekkora árat fizetett érted! Nem vagy többé a magadé. Az Övé vagy. Ő fizetett érted drága váltságdíjat, mert nagyon-nagyon szeret Téged. Saját életét adta oda, hogy megváltson, és beemeljen az örök boldogságba. Elhívott téged, mert a szívedben akar lakni. Szent Pió atya mondta, aki 1968-ban halt meg, hogy ha nem követtünk el súlyos bűnt, járuljunk a Szentáldozáshoz, mert Krisztus drága értünk kiontott Vére lemossa a Szentáldozásban minden bűnünket.

Járulj minél gyakrabban a Szentáldozáshoz! Ha vasárnap Misét mulasztottál, addig nem áldozhatsz, amíg meg nem gyóntad. Soha ne tekints magadra, mindig csak Jézusra! Ne foglalkozz azzal, hogy méltatlan vagy! Senki sem méltó ekkora kegyelemre, a Szentáldozásra. De ezt Jézus akarja: “Egyétek, és vegyétek! Ez az Én Testem. Igyatok ebből a kehelyből! Ez az Én Vérem. Ezt cselekedjétek, az Én emlékezetemre!” Jézus azt akarja, hogy minden Szentáldozásban elmerüljünk Benne, mint parányi vízcsepp a hatalmas szeretet óceánban. Azt akarja, hogy Bele istenüljünk, így egyesít Önmagával.
Ha hittel, és a javulás szándékával fogadod az Úr Jézust a szívedbe, ez tetsző Istennek. Ő elégedett lesz veled.

“Vállaltam a kiszolgáltatottságot… csak azért, hogy lelked Kenyerévé lehessek! Hogy tápláljalak Önmagammal, Isteni Élettel! Átváltoztatom a kenyeret Magamba, hogy ezzel téged is átváltoztassalak Magamba. Ugye a kisbabát sokszor kell szoptatni, etetni, táplálni, míg emberré növekszik. Neked is sokszor kell Velem táplálkoznod, míg egészen átváltozol Belém! Míg eljutsz az Isteni Élet érettségére.” (Eucharisztikus keresztút II. állomás elmélkedése.) Olvasd! Imádkozd! Hatalmas kegyelem. Fordíts időt az imára! Ez fontosabb, mint a levegő. Ima és Isten szeretete nélkül halott a lélek. A halott lélek pedig az örök kárhozat kezdete.

Te egyedül csak Jézusnak akarj tetszeni! Csak az Ő tanítása szerint akarj élni! A jelszavad ez legyen: Inkább meghalni, mint vétkezni! Ne foglalkozz a világgal!

“Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek.” (Jakab 4, 4.)

Az életünk itt a földön nagyon rövid. Hamar elszáll, és utána mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, ahol lepereg előttünk egész életünk, és ki-ki megkapja örök jutalmát vagy örök büntetését, a szerint, amit testi életében kiérdemelt. Egész életedben élj úgy, ahogy halálod pillanatában szeretnéd, hogy éltél volna!

Mondd gyakran ezt a fohászt: Jézusom kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Tapasztalatból írom: az ember csak akkor teljesedik ki, és lesz boldog a földön, és majd a mennyben is, ha megtalálta és elfoglalta a számára Istentől kijelölt helyet.

Róla andre

blog.hu/user/869474 blog.hu/user/870746 http://blogger.hu/user/170038 https://www.blogger.com/profile/04913511731763672942 https://plus.google.com/116812610149169792129 https://twitter.com/andrelowoa https://twitter.com/andre_lowoa